Návod k instalaci a spuštění: Forseti eHub

 

Přejít na návod Forseti eValve

qr-OIS.gif
qr-DROID.gif

1. Úvod

Co to je Forseti eHub
Forseti eHub je Wi-Fi brána umožňující bezdrátovou komunikaci s radiátorovými hlavicemi Forseti eValve. Synchronizuje vaše plány, nastavení teplot a nastavení.  Při výpadku sítě je tak systém stále funkční.

Co je potřeba pro provoz Forseti eHub
Pro instalaci a plnohodnotné využívání funkcí Forseti eHub je potřeba Wi-Fi 
(2,4 GHz) a zařízení s operačním systémem iOS nebo Android. Forseti eHub je napájen ze zásuvky.

2. Instalace a první spuštění

Aplikace Forseti Home
I. Stáhněte si mobilní aplikaci Forseti Home z AppStore nebo Google Play,
nainstalujte ji a spusťte. Ke stažení aplikace stačí fotoaparátem oskenovat QR kód:

 

 

 

II. V aplikaci vytvořte nový účet a vyberte konfiguraci Forseti eValve.

III. Spárujte internetovou bránu Forseti eHub (v následujícím kroku tohoto manuálu).

Párování Forseti eHub
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a připraveno na párování  (signalizované přerušovaným blikáním modré barvy). V aplikaci spusťte přidání zařízení a postupujte podle instrukcí na obrazovce: 

I. Na výzvu aplikace přejděte do nastavení Wi-Fi vašeho telefonu / tabletu a připojte se k Wi-Fi síťi: Forseti eHub “XXXX”.
Poznámka: “XXXX” je unikátní identifikátor vašeho zařízení.

II. Po připojení na tuto Wi-Fi síť se vraťte se do aplikace.
Poznámka.: Tato síť nemá přístup k internetu.

III. V aplikaci vyberte domácí Wi-Fi síť na které chcete zařízení provozovat a udělte k ní přístup zařízením Forseti.
Poznámka.: Může nastat problém s připojením k některým 5 GHz Wi-Fi sítím. Pro správnou funkčnost WiFi připojení je potřeba nastavit vaši síť do režimu podporujícího také frekvenci 2,4 GHz. 

IV. Aplikace potvrdí úspěšně spárování zařízení. 
Poznámka: V případě, že párování selže, odpojte prosím zařízení od napájení a uveďte do továrního nastavení (viz “reset do továrního nastavení” níže) a ukončete i aplikaci Forseti Home. Ujistěte se, že jste na začátku párování připojení k internetu (nikoliv k Wi-Fi vysílané zařízením Forseti).

3. Ovládání a funkce Forseti eHub

Vysvětlení světelné signalizace
Červená barva - Spouštění / Chyba
Modré pomalé blikání - Připraven k párování
Modré rychlé blikání - Připojování k WiFi
Zelená barva - Úspěšné připojení
Žlutá barva - Připraven k párování Forseti eValve
Střídání žluté a zelené - Úspěšné párování Forseti eValve

Reset do továrního nastavení
Vypojte Forseti eHub z napájení a opět jej zapojte.
Deset vteřin po spuštění podržte tlačítko Forseti eHub po dobu alespoň 25 vteřin.
Úspěšný reset je signalizován rychlým blikáním červené barvy.

 


4. Technické specifikace
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto zařízení je určeno výhradně k vnitřnímu použití. 
 

Vyvinuto v ČR a ČLR. Vyrobeno v ČLR.
 

Prodávající:

Forseti Home Systems, s.r.o.
Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2
Česká Republika

Asset 3-8.png