Návod: Forseti eHub

Přejít na návod Forseti eValve

1. Úvod

Co to je Forseti eHub
Forseti eHub je Wi-Fi brána umožňující bezdrátovou komunikaci s radiátorovými hlavicemi Forseti eValve. Synchronizuje vaše plány, nastavení teplot a nastavení.  Při výpadku sítě je tak systém stále funkční.

Co je potřeba pro provoz Forseti eHub
Pro instalaci a plnohodnotné využívání funkcí Forseti eHub je potřeba Wi-Fi 
(2,4 GHz) a zařízení s operačním systémem iOS nebo Android. Forseti eHub je napájen ze zásuvky.

2. Instalace a první spuštění

Aplikace Forseti Home
I. Stáhněte si mobilní aplikaci Forseti Home z AppStore nebo Google Play,
nainstalujte ji a spusťte. Ke stažení aplikace stačí fotoaparátem oskenovat QR kód:

 

 

 

II. V aplikaci vytvořte nový účet a vyberte konfiguraci Forseti eValve.

III. Spárujte internetovou bránu Forseti eHub (v následujícím kroku tohoto manuálu).

Párování Forseti eHub
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a připraveno na párování  (signalizované přerušovaným blikáním modré barvy). V aplikaci spusťte přidání zařízení a postupujte podle instrukcí na obrazovce: 

I. Na výzvu aplikace přejděte do nastavení Wi-Fi vašeho telefonu / tabletu a připojte se k Wi-Fi síťi: Forseti eHub “XXXX”.
Poznámka: “XXXX” je unikátní identifikátor vašeho zařízení.

II. Po připojení na tuto Wi-Fi síť se vraťte se do aplikace.
Poznámka.: Tato síť nemá přístup k internetu.

III. V aplikaci vyberte domácí Wi-Fi síť na které chcete zařízení provozovat a udělte k ní přístup zařízením Forseti.
Poznámka.: Může nastat problém s připojením k některým 5 GHz Wi-Fi sítím. Pro správnou funkčnost WiFi připojení je potřeba nastavit vaši síť do režimu podporujícího také frekvenci 2,4 GHz. 

IV. Aplikace potvrdí úspěšně spárování zařízení. 
Poznámka: V případě, že párování selže, odpojte prosím zařízení od napájení a uveďte do továrního nastavení (viz “reset do továrního nastavení” níže) a ukončete i aplikaci Forseti Home. Ujistěte se, že jste na začátku párování připojení k internetu (nikoliv k Wi-Fi vysílané zařízením Forseti).

3. Ovládání a funkce Forseti eHub

Vysvětlení světelné signalizace
Červená barva - Spouštění / Chyba
Modré pomalé blikání - Připraven k párování
Modré rychlé blikání - Připojování k WiFi
Zelená barva - Úspěšné připojení
Žlutá barva - Připraven k párování Forseti eValve
Střídání žluté a zelené - Úspěšné párování Forseti eValve

Reset do továrního nastavení
Vypojte Forseti eHub z napájení a opět jej zapojte.
Deset vteřin po spuštění podržte tlačítko Forseti eHub po dobu alespoň 25 vteřin.
Úspěšný reset je signalizován rychlým blikáním červené barvy.

 


4. Technické specifikace
 

Napájení:                     100-240 VAC, 50/60Hz
Max. spotřeba:           2W
Klidová spotřeba:     ≤1W
Frekvence:                  868 MHz, WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Rozměry:                    74.1 (d) x 74.1 (š) x 70 (v) mm
Váha:                             90 g
Pracovní teplota:      -10° C až +50° C
Materiál:                       ABS
Splňující normy:        EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3                                             

                                        V1.6.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1, EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 220-2 V3.1.1,                                           

                                        EN 62311:2008, EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Toto zařízení je určeno výhradně k vnitřnímu použití. 
 

Vyvinuto v ČR a ČLR. Vyrobeno v ČLR.
 

Prodávající:

Forseti Home Systems, s.r.o.
Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2
Česká Republika

+420 605 017 670

2020 © Forseti Home Systems s.r.o. 

Home            How It Works            Compatibility            About Us

0