Návod: Forseti eTherm

Přejít na návod Forseti eValve

1. Úvod

Co to je Forseti eTherm
Forseti eTherm je chytrý prostorový termostat. Prostřednictvím Wi-Fi je připojen 
k internetu a díky mobilní aplikaci Forseti Home jej můžete vzdáleně ovládat. Podporuje vytváření uživatelských plánů a režimů, detekci otevřeného okna a další funkce. Kromě toho vám snízí náklady na vytápění až o 30 %.

Co je potřeba pro instalaci a provoz Forseti eTherm
Pro instalaci a provoz inteligentního termostatu Forseti eTherm budete potřebovat přístup k Wi-Fi s internetem, mobilní telefon nebo tablet s aplikací Forseti Home. K samotné instalaci je nutná způsobilost k práci s elektrickými instalacemi a standartní nátroje (vrtačka, šroubovák).

Vše ostatní je součástí balení.

Kompatibilita Forseti eValve
Prostorový termostat Forseti eTherm je kompatibilní se všemi plynovými a elektrickými kotli a dalšími zdroji vytápění spínatelnými pomocí Reléového spínání, protokolu OpenTherm a protokolu eBus

Tyto protokoly umožňují pokročilé funkce ovládání kotle jako je nastavení teploty teplé užitkové vody, řízení regulace výkonu kotle a přizpůsobování teploty otopné vody v závislosti na venkovní počasí (tzv. ekvitermní regulace).
 

Obsah balení
• Termostat Forseti eTherm

• Jednotka pro ovládání zdroje vytápění Forseti eRelay

• Propojovací kabel ke zdroji vytápění

• Hmoždinky a šrouby

• Návod k instalaci.

Verze termostatu STAND obsahuje navíc:
• Stojánek
• Nabíječka
                        


2. Instalace a první spuštění
Před zahájením instalace odpojte váš zdroj vytápění od elektrické sítě. Vytáhněte ho ze zásuvky a vypněte jistič. Zkontrolujte, že je zdroj vypnutý. Pokud si čímkoliv co se chystáte udělat nejste jistí nebo k tomu nemáte dostatečná oprávnění, nezahajujte instalaci a vyhledejte pomoc zkušeného odborníka.

Instalace termosatu Forseti eTherm STAND
Umístěte termostat na stojánku na vhodné místo (neměl by být blízko topení ani okna) a připojte jej k elektřině pomocí dodávaného adaptéru.

Instalace termosatu Forseti eTherm WALL
I. Opatrně rovnoměrným pohybem oddělte termostat od nástěnného držáku. Ujistěte se, že vodiče vedoucí ze zdroje vytápění na místo termostatu nejsou připojeny k elektřině. Ze stěny opatrně odinstalujte váš starý termostat. 
 

II. Následně přiložte nástěnný držák na stěnu tak, aby vodiče vycházející ze stěny dosáhli do jeho svorkovnice a přidělejte ho na stěnu. 

III. Pokud od kotle vedou více něž dva vodiče, vyberte dva z nich a připojte je do svorkovnice na pozice označené  | + 24V - | . Tyto vodiče propojíte v dalším kroku s Forseti eRelay. Poznačte si jaký vodič jste zapojili na pozici  +  a jaký na  pozici  -  a v dalším kroku je zapojte stejně. Opačné zapojení může termostat poškodit.

Instalace jednotky pro ovládání kotle Forseti eRelay
I. Odeberte z jednotky pro ovládání kotle Forseti eRelay kryt a pomocí přiložených šroubů a hmoždinek ji umístěte na stěnu. Z důvodu následného propojení doporučujeme jednotku umístit v blízkosti zdroje vytápění a elektrické sitě. 
Poznámka: Kvůli kvalitě signálu Wi-Fi nemá být jednotka umístěna přímo na kotli ani na jiných kovových površích. Pro nejlepší signál (např. ve sklepení) umístěte jednotku do vzdálenosti >1 m od zdroje a do výšky. 
 

II. Ujistěte se, že jste odpojili zdroj vytápění od elektřiny. Kabel vedoucí ze zdi do svorkovnice vašeho zdroje vytápění vypojte ze svorkovnice vašeho zdroje vytápění a zapojte jej do Forseti eRelay na pozice svorkovnice  | + 24V - | stejně jako jsou zapojené na termostatu (viz krok III instalace termostatu). 
 

III. Přiložený kabel (bez koncovky) zapojte do svorkovnice vašeho zdroje vytápění, podle toho, jakým z podporovaných typů spínání chcete ovládat váš zdroj vytápění (doporučujeme zjistit z návodu vašeho zdroje vytápění).
 

IV. Druhý konec vodiče připojte na odpovídající pozice svorkonvnici v relé:

Pro                    Reléové spínání*                     zapojte vodiče do                     1C      a     1NO
Pro                    OpenTherm                              zapojte vodiče do                   OT1     a     OT2
Pro                    eBus                                              zapojte vodiče do                    EB1     a     EB2

*Poznámka: Reléové spínání podporují všechny plynové a elektrické kotle a většina dalších zdrojů vytápění.

V. Druhý přiložený kabel (s koncovkou) připojte do svorkovnice relé a zatím jej NEZAPOJUJTE DO ELEKTŘINY. 

Hnědý vodič                připojte na                L
Modrý vodič                připojte na                N

VI. Ověřte, že je vše nainsatalováno podle návodu termostatu a zdroje vytápění. Pomocí přiložených záslepek zahraďte nadbytečné otvory v relé a nasaďte na něj kryt, který jste na záčátku sundali. Ten upevněte pomocí přiložených šroubů. Poté můžete připojit Forseti eRelay a váš zdroj vytápění do elektřiny a zapněte jistič.

Aplikace Forseti Home
I. Stáhněte si mobilní aplikaci Forseti Home z AppStore nebo Google Play,
nainstalujte ji a spusťte. Ke stažení aplikace stačí fotoaparátem oskenovat QR kód:

II. V aplikaci vytvořte nový účet a vyberte, jakou konfiguraci hlavic přidáváte: 
Forseti eHeat (termostat a hlavice) nebo Forseti eTherm samostatně.

 

Párování Forseti eTherm a Forseti eRelay
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a připraveno na párování.
Na displeji termostatu je v takovém případě zobazen nápis párování.

V aplikaci spusťte přidání zařízení a postupujte podle instrukcí na obrazovce: 
 

I. Na výzvu aplikace přejděte do nastavení Wi-Fi vašeho telefonu a připojte se k Wi-Fi síťi: Forseti eTherm “XXXX”.
Poznámka: “XXXX” je unikátní identifikátor vašeho zařízení (Forseti eHub / eTherm).
 

II. Po připojení na tuto Wi-Fi síť se vraťte se do aplikace.
Poznámka.: Tato síť nemá přístup k internetu, přesto na ní chcete zůstat připojeni.
 

III. V aplikaci vyberte domácí Wi-Fi síť na které chcete zařízení provozovat a udělte k ní přístup zařízením Forseti.
Poznámka.: Může nastat problém s připojením k některým 5 GHz Wi-Fi sítím. Pro správnou funkčnost WiFi připojení je potřeba nastavit vaši síť do režimu podporujícícho také frekvenci 2,4 GHz. 
 

IV. Aplikace potvrdí úspěšně spárování zařízení. Stejný postup opakujte pro relé.
Poznámka: V případě, že párování selže, ukončete prosím aplikaci Forseti Home a ujistěte se, že jste na začátku dalšího párování připojení k internetu (nikoliv k Wi-Fi vysílané zařízením Forseti). V případě, že při zahájení párování nevidíte Wi-Fi sítě Forseti eTherm XXXX a Forseti eRelay XXXX, zkontrolujte prosím, že jsou obě zařízení správně nainstalována a připojena k elektřině. Pokud problém přetrvá, postupujte podle intrukcí v bodě reset do továrního nastavení.
 

3. Ovládání a funkce Forseti eTherm
Ovládání teromostatu
K ovládání slouží kombinace otáčení kruhu po obvodu termostatu a dotykového tlačítka. Pokud není displej termostatu uspaný, tlačítko po obvodu svítí.

Plány a nastavování teplot
Termostat (a zóna ve které se nachází) se chová podle jednoho ze tří plánů:
 

Ruční nastavení             Vytápění na vámi nastavenou teplotu 
Časový plán                    Vytápění podle vámi vytvořeného časového plánu
Vypnuto                            Udržování teploty na protizámrzové úrovni

 

• Změna plánu a teploty se promítne na všech hlavicích v místnosti.
• Změna požadované teploty v časovém plánu vytvoří dočasnou změnu.
 

Popis displeje a ovládání termostatu

Klidový stav
Je vytopeno na požadovanou teplotu.

Požadovaná teplota 
je rovna měřené.

Vytápění
Vytápění na požadovanou teplotu.

Současná teplota

Odhadovaný čas vytopení

Dočasná změna
Nastavení délky dočasné časového plánu.

Nastvení délky dočasné změny se zobrazí

po změně teploty při časovém plánu.

Hlavní menu a nastavení

V menu termostatu lze přepnínat plány, měnit režimy, nastavovat délku dočasné změny, teplotu otopné vody a TUV, měnit nastavení displeje termostatu a zvuku.
 

4. Technické informace

Toto zařízení je určeno výhradně k vnitřnímu použití. 

Vyrobeno v ČR.

Výrobce:
Forseti Home Systems, s.r.o.
Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2
Česká Republika

2020 © Forseti Home Systems s.r.o. 

0
Forseti

Úvod                Jak to funguje               Produkty              Kompatibilita             O nás