Návod k instalaci a spuštění: Forseti eTherm a Forseti eRelay

 

Přejít na návod Forseti eValve

1 . Úvod 
 

1.1 Co to je Forseti eTherm 

Forseti eTherm je chytrý prostorový termostat připojený prostřednictvím Wi-Fi k internetu. Poskytuje vzdálené ovládání vytápění prostřednictvím mobilní aplikace Forseti Home a přináší úsporu až 30 % nákladů na vytápění. 
 

1.2 Co je potřeba pro instalaci a provoz Forseti eTherm

Pro instalaci a provoz inteligentního termostatu Forseti eTherm budete potřebovat  přístup k Wi-Fi s internetem, mobilní telefon nebo tablet s aplikací Forseti Home. K samotné instalaci je nutná způsobilost k práci s elektrickými instalacemi a standardní nástroje (vrtačka, šroubovák). Vše ostatní je součástí balení. 

1. 3 Kompatibilita Forseti eTherm 

Prostorový termostat Forseti eTherm je kompatibilní se všemi plynovými  a elektrickými kotli a dalšími zdroji vytápění spínatelnými pomocí Reléového spínání, protokolu OpenTherm nebo protokolu eBus. Tyto protokoly umožňují pokročilé funkce ovládání kotle jako je nastavení teploty teplé užitkové vody, řízení regulace výkonu kotle a automatické přizpůsobování  teploty otopné vody v závislosti na venkovní počasí (ekvitermní regulace). 

1.4 Obsah balení Forseti eTherm verze na stěnu

• Termostat Forseti eTherm s nástěnným držákem  

• Propojovací kabel ke zdroji vytápění

• Hmoždinky, šrouby, stahovací pásky a záslepky 

• Návod k instalaci
 

1.5 Obsah balení Forseti eTherm verze na stojánku                  

• Termostat Forseti eTherm na stojánku 

• Propojovací kabel ke zdroji vytápění

• Hmoždinky, šrouby, stahovací pásky a záslepky 

• Návod k instalaci

 

1.6 Možné konfigurace zapojení Forseti eTherm

 

2. Instalace a první spuštění 

Před zahájením instalace odpojte váš zdroj vytápění od elektrické sítě a vypněte příslušný okruh na jističi. Zkontrolujte, že je zdroj vypnutý. Pokud si čímkoliv co se chystáte udělat nejste jistí nebo k tomu nemáte dostatečné kvalifikace, nezahajujte instalaci a vyhledejte pomoc profesionála. 

2.1 Instalace termosatu Forseti eTherm

V případě verze termostatu na stojánku pokračujte na bod 2.2.

A. Opatrně rovnoměrným pohybem oddělte termostat od nástěnného držáku.  

B. Následně upevněte nástěnný držák na stěnu tak, aby vodič pro termostat vycházející ze stěny procházel jeho středem a bylo možné jej v dalším kroku upevnit do svorkovnice nástěnného držáku

C. Pokud ze stěny vychází více něž dva vodiče, vyberte dva z nich a připojte je do svorkovnice na pozice označené "  |   + 24V -   |   ". Tyto vodiče je třeba u kotle propojit s jednotkou Forseti eRelay. Poznačte si jakou barvu má vodič, který jste zapojili na pozici "  +  " a jakou ten, který jste zapojili na pozici "  -  " a v  dalším kroku je zapojte stejně. Opačné zapojení by mohlo termostat poškodit. 

2.2 Instalace jednotky pro ovládání kotle Forseti eRelay

V případě instalace verze termostatu na stojánku přeskočte kroky B - E.
 

A. Odeberte z jednotky Forseti eRelay kryt a pomocí přiložených  šroubů a hmoždinek ji upevněte na stěnu. Z důvodu následného propojení  doporučujeme jednotku umístit podblíž zdroje vytápění a elektrické sitě. 

Poznámka: Kvůli kvalitě signálu Wi-Fi nedoporučujeme jednotku umístit přímo na kotel ani na jiné kovových povrchy. Pro nejlepší signál (např. ve sklepení) umístěte jednotku do vzdálenosti >1 m od zdroje a do výšky.  

B. Ujistěte se, že jste odpojili zdroj vytápění od elektřiny. Kabel vedoucí ze zdi od termostatu do svorkovnice zdroje vytápění vypojte ze svorkovnice zdroje vytápění.

 

C. Na kabelu vyhledejte dva vodiče, jejichž barvu jste si poznačili při instalaci nástěnného držáku termostatu a ve správné polaritě je zapojte do Forseti eRelay na pozice svorkovnice "  | + 24V - |  ". Dbejte na to, aby na pozicích "  +  " a "  -  " svorkovnice relé byly zapojeny vodiče stejné barvy, jako jsou na nástěnném držáku a nebyly prohozené (viz krok 2.1 - C). 

D. Propojovací kabel (tj. ten kabel, který nemá koncovku do běžné zásuvky) zapojte do svorkovnice zdroje vytápění na pozice pro releové spínání (pozice najdete v návodu k instalaci kotle pod kapitolou regulace). Vodiče stejné barvy zapojte na opačné straně do svorkovnice Forseti eRelay na pozice "  1C  " a "  1NO  ".

E. Pokud to váš zdroj vytápění umožnuje, zbylé dva vodiče propojovacího kabelu připojte na jeden z protokolů. Pozice pro OpenTherm nebo eBus na svorkovnici zdroje vytápění ověříte v návodu k instalaci zdroje pod kapitolou regulace. Vodiče zapojte na opačné straně do svorkovnice Forseti eRelay na pozice:

  • Pro OpenTherm zapojte vodiče do "  OT1  " a "  OT2  ".

  • Pro eBus zapojte vodiče do "  EB1  " a "  EB2  ".

         Poznámka: U těchto propojení nezáleží na polaritě vodičů

F. Dokončili jsme propojení zdroje vytápění, jednotky Forseti eRelay a termostatu Forseti eTherm. Nic dosud nepřipojujte do elektřiny a uchopte napájecí kabel k jednotce Forseti eRelay (druhý přiložený kabel, ten s koncovkou do běžné zásuvky).

Tento kabel připojte na následující pozice svorkovnice Forseti eRelay, dle barvy vodičů:

  •  Hnědý vodič připojte na pozici "  L  ". 

  •  Modrý vodič připojte na pozici "  ".

G. Ověřte, že je vše nainsatalováno podle návodu termostatu a zdroje vytápění. Ujistěte se, že jsou vodiče dobře připevněné ve svorkovnicích. Pomocí přiložených stahovacíh pásků upevněte vodiče ve Forseti eRelay. Záslepkami zahraďte nadbytečné otvory a nasaďte na jednotku kryt, který jste na záčátku sundali. Ten upevněte pomocí šroubů. Poté co jste se ujistili, že je vše zapojeno správně, můžete připojit Forseti eRelay a váš zdroj vytápění do elektřiny a zapnout jistič.3. Aplikace Forseti Home

Stáhněte aplikaci Forseti Home z AppStore nebo Google Play. Pro stažení aplikace můžete telefonem  oskenovat následující QR kód.

iOS:                                                                        Android: 

Asset 2.png
Asset 10.png

V aplikaci vytvořte nový účet a vyberte, jestli chcete přidat termostat samotný, nebo s radiátorovými hlavicemi.

3.1 Párování Forseti eTherm a Forseti eRelay 

Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a připraveno na párování. Na displeji termostatu je v takovém případě zobazen nápis párování a obě zařízení vysílají Wi-Fi s názvem "Forseti eTherm" a "Forseti eRelay". 

A. Na výzvu aplikace přejděte do nastavení Wi-Fi vašeho telefonu a připojte se k Wi-Fi síťi: Forseti eTherm. 

B. Po připojení na tuto Wi-Fi síť se vraťte se do aplikace. 

Poznámka: Tato síť nemá přístup k internetu, přesto na ní zůstaňte připojeni. 

C. V aplikaci vyberte ze seznamu domácí Wi-Fi síť na které chcete zařízení přidat.

Poznámka: Může nastat problém s připojením k některým 5 GHz Wi-Fi sítím. Pro správnou funkčnost WiFi připojení je potřeba nastavit vaši síť do režimu podporujícícho také frekvenci 2,4 GHz

 

D. Přidejte termostat do místnosti. První úspěšné spárováné zařízení! Stejný postup opakujte pro Forseti eRelay.

Poznámka: V případě, že párování selže, ukončete prosím aplikaci Forseti Home. Znovu ji otevřete a jděte do nastavní, klikněte na ikonu domu a zkuste zařízení najít v moje zařízení.  Na začátku dalšího párování se ujistěte, že jste připojení k internetu (nikoliv k Wi-Fi vysílané zařízením Forseti). V případě, že při zahájení párování nevidíte Wi-Fi sítě Forseti eTherm XXXX a Forseti eRelay XXXX, zkontrolujte prosím, že jsou obě zařízení správně nainstalována a připojena k elektřině. Pokud problém přetrvá, postupujte podle intrukcí v bodě reset do továrního nastavení.
 

3. Ovládání a funkce
 

Ovládání teromostatu 

K ovládání termostatu slouží kombinace otáčení obvodového kruhu a dotykového  tlačítka. Pokud není displej termostatu uspaný, tlačítko je zvírazněno podsvícením. 

Plány a nastavování teplot 

Termostat (a celá místnosti / zóna ve které se nachází) se chová podle jednoho ze tří nastavení: 

  • Ruční nastavení                Vytápění na vámi nastavenou teplotu  

  • Časový plán                      Vytápění podle vámi vytvořeného časového plánu

  • Vypnuto                              Udržování teploty na protizámrzové úrovni

• Změna plánu a teploty se promítne na všech hlavicích v místnosti / zóně.
• Změna požadované teploty v časovém plánu vytvoří dočasnou změnu s výchozí délkou (nastavitelná).

 

Popis displeje a ovládání termostatu

 

Klidový stav
Je vytopeno na požadovanou teplotu.

VYHLAZENY popis displeje _ blank.png

Požadovaná teplota 
je rovna měřené.

Vytápění
Vytápění na požadovanou teplotu.

Současná teplota

VYHLAZENY popis displeje _ heating.png

Odhadovaný čas do vytopení

Dočasná změna
Nastavení délky dočasné časového plánu.

VYHLAZENY popis displeje _ override.png

Nastvení délky dočasné změny se zobrazí

po změně teploty při časovém plánu.

Hlavní menu a nastavení

V menu termostatu lze olvádat jednotlivé místnosti domu, přepnínat plány, měnit režimy, nastavovat délku dočasné změny, teplotu otopné vody a TUV, měnit nastavení displeje termostatu a zvuku.

Reset do továrního nastavení

Termostat Forseti eTherm i jednotku pro ovládání kotle Forseti eRelay lze po spárování resetovat smazáním zařízení v aplikaci. Za běžného provozu lze termostat i relé vyresetovat v menu termostatu.

Pro reset v párovacím režimu (na obrazovce párování relé) podržte tlačátko po dobu 10 s. Pro reset jednotky pro ovládání kotle Forseti eRelay ji bezpečně odpojte od elektřiny, poté odeberte kryt, připojte ji pomocí  micro USB k napájení a libovolným vodičem propojte pozice “D2” a “-” po dobu 5 s. 

4. Technické specifikace

 
 

Toto zařízení je určeno výhradně k vnitřnímu použití. 

Vyrobeno v ČR.

Výrobce:
Forseti Home Systems, s.r.o.
Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2
Česká Republika

Asset 3-8.png