Návod k instalaci a spuštění: Forseti eValve

 

Přejít na návod: Forseti eHub, Forseti eTherm

1. Úvod

Co to je Forseti eValve
Forseti eValve je Wi-Fi radiátorová hlavice umožňující ruční i vzdálené ovládání pomocí mobilní aplikace, chytré plánování teploty v každé místnosti, detekci otevřeného okna a další funkce. Uspoří až 36 % nákladů za vytápění.

Co je potřeba pro provoz Forseti eValve
Pro využívání všech funkcí inteligentních radiátorových hlavic je třeba propojit hlavice se zařízením Forseti eHub nebo Forseti eTherm. Hlavice Forseti eValve potřebují jedno z těchto zařízení jako bránu pro připojení k internetu. Hlavice je možné používat bez této brány, ale bude je tak možné ovládat pouze ručně.

Kompatibilita Forseti eValve
Radiátorové hlavice jsou kompatibilní s ventily typu M30 a Danfoss (na obrázku).
Pro ostatní méně časté typy ventilů je potřeba zakoupit adaptér z vašeho typu ventilu na typ M30 x 1,5 nebo kontaktovat topenáře za účelem výměny ventilu.

               M30 x 1,5                                 Danfoss

 


2. Instalace a první spuštění

Aplikace Forseti Home
I. Stáhněte si mobilní aplikaci Forseti Home z AppStore nebo Google Play,
nainstalujte ji a spusťte. Ke stažení aplikace stačí fotoaparátem oskenovat QR kód:

 

 

 


II. V aplikaci vytvořte nový účet a vyberte, jakou konfiguraci hlavic přidáváte: 
Forseti eTherm + eValve (s termostatem) nebo Forseti eValve a Forseti eHub.

III. Spárujte internetovou bránu pro hlavice Forseti eHub nebo termostat Forseti eTherm (více v následujícím kroku tohoto manuálu nebo v uživatelském manuálu pro Forseti eHub nebo Forseti eTherm).

Párování Forseti eHub / eTherm
Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a připraveno na párování 
(signalizované přerušovaným blikáním modré barvy).


V aplikaci spusťte přidání zařízení a postupujte podle instrukcí na obrazovce: 

I. Na výzvu aplikace přejděte do nastavení Wi-Fi vašeho telefonu / tabletu a připojte se k Wi-Fi síťi: Forseti eHub “XXXX” nebo Forseti eTherm “XXXX”.
Poznámka: “XXXX” je unikátní identifikátor vašeho zařízení (Forseti eHub / eTherm).

II. Po připojení na tuto Wi-Fi síť se vraťte do aplikace.
Poznámka.: Tato síť nemá přístup k internetu.

III. V aplikaci vyberte domácí Wi-Fi síť na které chcete zařízení provozovat a udělte k ní přístup zařízením Forseti.
Poznámka.: Může nastat problém s připojením k některým 5 GHz Wi-Fi sítím.
Pro správnou funkčnost WiFi připojení je potřeba nastavit vaši síť do režimu podporujícícho také frekvenci 2,4 GH
z. 

IV. Aplikace potvrdí úspěšně spárování zařízení. 
Poznámka: V případě, že párování selže, odpojte prosím zařízení od napájení a uveďte do továrního nastavení (viz uživatelský manuál Forseti eHub nebo Forseti eTherm). Ukončete i aplikaci Forseti Home. Ujistěte se, že jste na začátku párování připojení k internetu (nikoliv k Wi-Fi vysílané zařízením Forseti).

Instalace Forseti eValve na radiátor
Radiátorovou hlavici ve vypnutém stavu (bez baterií) našroubujte na ventil radiátoru, je-li třeba použijte vhodnou redukci. 

Při montáži dbejte na to, aby nápis TOP na zadní straně hlavice směřoval vzhůru a lícoval s výstupkem na krytu. Hlavice musí být na ventilu dobře dotažena. Pro snazší dosažení hlavice z ní můžete sejmout kryt (popsáno v dalším bodě).

Doporučujeme dotahovat pomocí vhodného nástroje (např. instalatérské kleště). 

Vložte do radiátorové hlavice baterie. Pro přístup k bateriím otočte kryt proti směru hodinových ručiček a sejměte ho. 

Kalibrace Forseti eValve po nasazení na radiátor
Hlavice se po zapnutí nachází v instalačním režimu znázorněném ikonou        . 

Tlačítko podržte cca 5 sekund, až se na displeji zobrazí F1-1 (první fáze kalibrace). Krátce nato stiskněte tlačítko hlavice, na displeji se zobrazí F1-2 a kalibrace bude dokončena. Po dokončení kalibrace je hlavice připravena na párování. 
Poznámka: Pokud hlavice není na ventilu správně nainstalována, nebo pokud je třeba ji z nějakého důvodu odmontovat, před dalším nasazením je potřeba opět vyvolat kalibrační režim podržením tlačítka hlavice po dobu 30 - 40 sekund, až se zobrazí F1. Následně přejít točením po směru hoďinových ručiček na F4 a potvrdit reset zmáčknutím tlačítka. Na hlavici se zobrazí ikona “klíče”. Dále opakujte postup z bodu 2.3.

Párování Forseti eValve
I. V aplikaci zahajte párování hlavice stisknutím na tlačítko “párovat”.


II. Rychle po sobě 3 - 5 krát stiskněte tlačítko hlavice. Zahájení párování je potvrzeno zeleným LED světlem po obvodu hlavice.


III. Nyní je hlavice spárována. Přiřaďte ji v mobilní aplikaci do konkrétní místnosti.


IV. Pokud máte další hlavice Forseti eValve, v aplikaci klikněte na tlačítko “přidat další zařízení” a proces párování opakujte (později lze vyvolat v nastavení). 

3. Ovládání a funkce Forseti eValve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podržení tlačítka po dobu 3 vteřin - Zámek
Podržení tlačítka po dobu 10 vteřin - Menu

V menu:

F1 - zpět
F2 - detekce otevřeného okna vypnout/zapnout
F3 - detekce ventilu vypnout/zapnout (není vidět na displeji)
F4 - reset do továrního nastavení (zapomenutí párovacích údajů)

 


Režimy a nastavování teplot
Daná místnost a tedy i hlavice v ní se mohou nacházet v jednom ze tří režimů:
Plán        , Manuální        , Vypnuto (žádná ikona se nezobrazuje).

Mezi režimy lze přepínat tlačítkem. První stisk tlačítka hlavici probudí, druhý pak přepne režim. Změna režimu a teploty se promítne na všech hlavicích v místnosti.

Režim Plán
Pokud je hlavice v režimu Plán, bude se chovat podle plánu, který jste si nastavili v aplikaci. Ruční změna teploty (na hlavici) v tomto režimu vyvolá dočasnou změnu teploty pro tuto místnosti. Výchozí délku této dočasné změny teploty můžete změnit v aplikaci (výchozí nastavení je 60 min).

Režim Manuální
Pokud je hlavice v režimu Manuální, drží vámi nastavenou teplotu. Změna teploty na hlavici se promítne do aplikace jako změna nastavené ruční teploty.

Režim Vypnuto
V režimu vypnuto hlavice drží obdobně jako v režimu manuální poslední nastavenou teplotu, nejméně pak nejnižší povolenou teplotu domova (výchozí 5° C) tak, aby se zamezilo zamrznutí a poškození vašeho topného systému.


4. Technické specifikace a ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kalibračního režimu lze také vstoupit vyjmutím a opětovným vložením baterií. Po výměně baterií je nutné Forseti eValve znovu kalibrovat.

Elektronické hlavice vždy obsahují motorek, který vydává zvuk. Pokud vás zvuk motorku ruší (např. v ložnici přes noc), nastavte hlavici na nejnižší teplotu nebo v dané místnosti použijte hlavici klasickou.

Toto zařízení je určeno výhradně k vnitřnímu použití.
 

Vyvinuto v ČR a ČLR. Vyrobeno v ČLR.
 

Distributor:

Forseti Home Systems, s.r.o.
Na Folimance 2155/15

120 00 Praha 2
Česká Republika

 
Asset 6.png
qr-OIS.gif
qr-DROID.gif
TOP hlava.png
sundani krytu.png
Popis-Displej.PNG
Asset 5.png
Popis-Hlava.PNG
Asset 7.png
Asset 8.png
Asset 9.png
Asset 3-8.png